fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopy czyli jak zaoszczędzić 30 tyś zł.

Monika Drab20 czerwca 2023Komentarze (0)

W firmie co chwilę ktoś jest na wakacjach, czy mówić w prost: na urlopie pracowniczym. A w okresie letnim, mobilność naszych pracowników jest znacznie większa.

Zanim jednak – Drogi Czytelniku – narzucisz mocne tempo i terminy nowych projektów, proponuję Ci, abyś przejrzał stan wykorzystanych w firmie urlopów za 2022 r. Czy na pewno wszyscy Twoi pracownicy otrzymali w zeszłym roku urlopy w prawidłowej ilości dni?

Prawo pracy nie jest prostą dziedziną i w łatwy sposób można popełnić w tych obliczeniach błąd. Przyjrzyjmy się zatem kwestii urlopów pracowniczych w firmie i Twojej odpowiedzialności za niedopatrzenia w tym zakresie.

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopy

Jako osoby reprezentujące pracodawcę ponosimy odpowiedzialność za ewentualne  wykroczenie  w  tym zakresie do 30.000,00 złotych i  płacimy za taki mandat karny z własnej kieszeni… niestety. 

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w Kodeksie Pracy

Zajrzyjmy do KP. Zgodnie bowiem z art. 282 tego kodeksu:

§  1.  Kto, wbrew obowiązkowi:

(…)

2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ale uwaga! Jest jednak tutaj pewna furtka ☺:

Podmiotem wykroczenia z art. 282 § 2 Kodeksu pracy może być kierownik zakładu pracy lub główny księgowy lub każdy inny pracownik, który został upoważniony w tym zakresie do działania w imieniu zakładu pracy.

Tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia  3 lutego 2003  r., sygn. akt III KK 388/02 [zobacz go tutaj>>]

Przyjrzyjmy się szczegółom…

Kiedy powstaje urlop zaległy?

Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

Przepisy dopuszczają udzielenie pracownikowi urlopu w terminie późniejszym, ale zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ostateczny termin udzielenia urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok to 30 września roku następnego.

Zobaczmy treść tego artykułu:

Art. 168 Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 plan urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. urlop wypoczynkowy na żądanie.

Kiedy najpóźniej pracownik może rozpocząć urlop zaległy?

Wystarczy, że dzień 30 września będzie pierwszym dniem udzielonego urlopu, czyli urlop zaległy nie musi w całym swoim wymiarze „zmieścić” się do końca września następnego roku kalendarzowego.

Przeczytaj też koniecznie:

Urlopem nie można handlować 

Nawet, gdy mamy w firmie “pracusiów”, którym na urlopy nie śpieszno i woleliby ustalić z nami ekwiwalent pieniężny za urlop zaległy, to w żadnym razie nie wolno przystać na taką propozycję.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje jedynie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Art.  171.  §  1.  Kodeksu Pracy mówi tu jasno:

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu za urlop pracownika?

Nasz ustawodawca przewidział jednak jedną stację, w której dopuszcza niewypłacenie pracownikowi ekwiwalentu za zaległy urlop (jeśli oczywiście nie może go wysłać na urlop).

Mam tutaj na myśli sytuację w której ten sam pracownik umówi się z tym samym pracodawcą, że po zawarciu nowej umowy o pracę (jeśli obecna wygasa), wykorzysta on zaległy orlop.

Spójrzmy do przepisu:

Art. 171 §  3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Przeczytaj też koniecznie:

Czy możemy zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu?

TAK! Jeżeli nie jest możliwe porozumienie z pracownikiem co do terminu urlopu, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (tak: wyrok SN z 25 stycznia 2005 roku, sygn. akt I PK 124/05).

Jak to uczynić?

Należy doręczyć pracownikowi pismo o właściwej treści. Może to być na przykład:

Mając na uwadze przepis art. 168 Kodeksu pracy i konieczność udzielenia urlopu wypoczynkowego za 2017 rok do dnia 30 września 2018 r., jak również niemożność osiagnięcia porozumienia z Panią/Panem co do terminu urlopu, niniejszym wysyłam Panią/Pana na urlop w wymiarze [***] dni w terminie od dnia [***] do dnia [***].

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopy – pytania?

Jeśli jesteś członkiem zarządu i masz wątpliwości dotyczące swojej odpowiedzialność za zaległe urlopy, skorzystaj z pomocy u mnie i mojej kancelarii. Możesz na przykład wykupić konsultację w moim sklepie albo skontaktować się osobiście pisząc na adres: monika@dja-legal.pl

Monika Drab
radca prawny 

***

Odwołanie pracownika z urlopu a odpowiedzialność Zarządu

Czy odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne? Jaką odpowiedzialność za takie działanie ponosi zarząd firmy (spółki)? Zajmiemy się dziś właśnie tym tematem.

Przychodzi pani Dyrektor finansowa do Prezesa i mówi: – Panie Prezesie mamy kontrolę z PIP-u, pani kadrowa na urlopie. Musimy ją odwołać bo nie ma kto zająć się panią z PIP-u, wydać jej dokumentów, udzielić informacji! … [Czytaj dalej…]

***

Dodatkowe materiały:

[Pobierz WZÓR ODWOŁANIA PRACOWNIKA Z URLOPU (.pdf)]

Słuchaj mojego Podcastu >>

Skorzystaj z Porady Prawnej

 

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M.D. LEGAL SOLUTIONS w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: