Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług zarządzania, umowa o pracę na członka zarządu… Jak to się mówi „zwał jak zwał”, różnie można nazwać Twoją umowę na pełnienie funkcji członka zarządu

Niezależnie jednak od tego, jak zostanie zatytułowana umowa, stanowi ona albo źródło Twoich przyszłych problemów, albo ratunek w spornej sytuacji ze spółką. Zazwyczaj jest tak: dostajesz propozycję bycia w zarządzie jakiejś spółki. Pierwszą kwestią jaką ustalasz jest wynagrodzenie. Zaraz za nim idą: wielkość budżetu do zrealizowania (cele) oraz premia, następnie samochód, opieka medyczna dla Ciebie i najbliższych, może sfinansowanie MBA (jeśli jeszcze go nie masz), a także wszystkie inne benefity – w zależności od rozmiaru danej spółki.

Prawda?

Kto wtedy zwraca uwagę, na przykład, na klauzulę:

„W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa” ?

Przecież to typowa klauzula – znamy ją z setek umów, pod którymi nieraz składaliśmy swój podpis.

Ale czy naprawdę jest to typowa,
niegroźna, nieistotna klauzula?

Jeśli Twój kontrakt, jaki podpisujesz ze spółką nie zawiera żadnych zapisów łagodzących, regulujących – inaczej niż k.s.h. – Twoją odpowiedzialność wobec spółki, to może być to bardzo niekorzystna klauzula.

Oznaczać będzie – choć brzmienie nie zwiastuje problemów – że Twoja odpowiedzialność wobec spółki jest pełna i bez ograniczeń.

Takich niekorzystnych zapisów w Twoim kontrakcie może być bardzo wiele i w różnych kombinacjach.

Zasady odpowiedzialności członka zarządu są bardzo rygorystyczne i daleko idące. Możesz o nich posłuchać na szkoleniach VOD na platformie Prawo dla Zarządu.

Tymczasem wynegocjowanie korzystnego dla Ciebie kontraktu, pozwoli Ci na spokojny sen i zabezpieczy Twój majątek. Możesz złagodzić swoją odpowiedzialność jako członka zarządu. Jak? Poprzez zaproponowanie dobrych i sprawdzonych zapisów.

Co możesz teraz zrobić?

Masz dwa wyjścia:

 1. Nie robić nic, nie zastanawiać się nad treścią zawartego lub proponowanego kontraktu i liczyć, że nic złego się nie wydarzy.
 2. Skorzystać z opcji, że zaopiniuję Twój kontrakt, który już masz podpisany albo który właśnie negocjujesz i wejść w strefę komfortu… Strefę, która pozwoli Ci na zarządzanie spółką bez obaw o oskarżenie, że Twoje decyzje wyrządziły spółce szkodę w wysokości nawet takiej z sześcioma zerami.

Zapraszam Cię do skorzystania z usługi: Zaopiniuj swój kontrakt menedżerski

***

Jeśli natomiast chcesz kupić wzór idealnego (bo takiego, który zabezpiecza Twoje interesy) kontraktu i ocenić samodzielnie, jak daleki od tego ideału jest Twój kontrakt, to polecam Ci mój autorski wzór.

Takiego wzoru nie znajdziesz w darmowych zasobach Internetu. Aby stworzyć dla Ciebie taki wzór spędziłam setki dni na salach sądowych, analizowałam  orzecznictwo, liczne przepisy oraz interpretacje. Zawiera on klauzule, które zabezpieczą Cię przed odpowiedzialnością za działanie na szkodę spółki.

Do niektórych klauzul dopisałam różne warianty, aby dać Ci możliwość negocjacji – w zależności od okoliczności.

Mój autorski wzór kontraktu znajdziesz tutaj>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

Od lat współpracuję z członkami zarządów spółek kapitałowych. Zmieniają się prezesi i spółki z którymi rozpoczynam współpracę…

Jednak niezmienne jest jedno: zdziwienie, rozczarowanie i obawa, która pojawia się w oczach moich klientów, kiedy dowiadują się, że aby ochronić swój prywatny majątek potrzebują czegoś więcej niż polisy OC, nawet takiej na miliony!

Pani mec. Monika Drab-Grotowska

Ten artykuł nie odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której aktualnie jest wiele firm.  Właściciele i zarządy robią wszystko, aby uchronić firmy przed bankructwem. Od tygodni działają w sytuacji kryzysowej i podejmują decyzje, o których można często powiedzieć nieszablonowe. I słusznie! Ale pod pewnymi warunkami. 

Zasiadanie w zarządzie to nie tylko prestiż, ale też odpowiedzialność. Także ta za decyzje. Także te podejmowane w głębokim kryzysie. Również za te podejmowane z przekonania, że są dobre, słuszne i przyniosą pożądane rezultaty. Tez te, które wydają się racjonalne i logiczne. Ale…

No właśnie! Jakie jest „ale”…

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki. Ponosi też odpowiedzialność za jej długi i zobowiązania, a wielu kwestiach (bez braku odpowiednich mechanizmów) ryzykuje swoim osobistym majątkiem, bezpieczeństwem finansowym rodziny i własną zawodową przyszłością. 

Pytania, których nie zadajesz….

 • Jakie znaczenie ma dla Ciebie, jako członka zarządu polisa OC, która ma Cię ochronić przed odpowiedzialnością, nawet jeśli opiewa na 100 milionów złotych? 
 • Jakie znaczenie w chwili pozwania Cię o działanie na szkodę spółki ma udzielone Ci absolutorium? 
 • Kiedy sprawy firmy, po Twoim rozstaniu się z nią mogą przestać Cię realnie interesować bez konsekwencji dla Ciebie, Twojej rodziny i majątku?

A moim zdaniem warto zadać sobie takie pytania! Dlaczego? Bo odpowiedzi nie są jednoznaczne. Bo bez odpowiednich klauzul w dokumentacji korporacyjnej spółki i w Twoim kontrakcie niewiedza lub błędne przekonanie mogą być dotkliwą nauką. 

Przyznaj, że wybiłam Cię ze strefy komfortu 

Taki był mój cel – skłonić Cię do refleksji czy wiesz, JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ W KRYZYSIE, ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA OSKARŻENIA O DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI?

Masz inne wątpliwości? Pytania? Podziel się nimi w komentarzu do tego artykułu!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

Zgodnie z projektem ustawy
WNIOSKI, BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU, DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!
Dlatego MUSISZ SIĘ ŚPIESZYĆ!

***

Tarcza antykryzysowa

Szkolenie opiera się na podanym do publicznej wiadomości projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W ramach tego VOD:

 • dowiesz się jakie czynności i decyzje musisz podjąć teraz, aby skorzystać z dofinansowań do pensji pracowników, gdy tylko ustawa wejdzie w życie,
 • dostaniesz jasne wytyczne co do przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników,
 • dowiesz się, dlaczego przestoju ekonomicznego nie można mylić z przestojem z Kodeksu pracy,
 • otrzymasz wyliczenia i przykłady ile możesz otrzymać dofinansowania do pensji Twoich pracowników,
 • powiem Ci jakie są możliwości w przypadku gdy masz spadek obrotów w związku z COVID-19,
 • podyktuję Ci treść porozumień, jakie musisz zawrzeć,
 • dowiesz się, jakie dane i informacje musisz mieć gotowe już teraz, aby skorzystać z rozwiązań antykryzysowych,
 • za cenę zestawu sushi dla dwojga stanie się dla Ciebie jasne, kiedy Twoja firma będzie mogła skorzystać z tarczy antykryzysowej w zakresie dofinansowania do pensji pracowników.

 Nie zwlekaj! Przygotuj się na tarczę https://prawowkryzysie.pl/course/pozyskaj-tarcze-antykryzysowa/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

STAN EPIDEMII ZAMIAST ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO - koronawirusOd 20 marca 2020 r. mamy w Polsce stan epidemii a nie zagrożenia epidemicznego!

Od 20 marca 2020 r. jeśli Twój pracownik odbywa 14 dniowa obowiązkową kwarantannę bo wrócił do Polski to:

 • musi Cię poinformować jako pracodawcę! Do tej pory nie było takiego obowiązku i był to problem dla firm!

Informację tę przekazuje się za pośrednictwem:

 • systemów teleinformatycznych  np. e-mailem
 • systemów łączności, w tym przez telefon.

W celu wypłaty takiemu pracownikowi wynagrodzenia za okres kwarantanny wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pracownik musi:

 • w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny musi
 • złożyć Tobie jako pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby  (ZUS) pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem:

 • systemów teleinformatycznych (e-mail) lub
 • systemów łączności (telefon)

Ty jako pracodawca czyli płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazujesz to oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie pracownika jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny! Zachowaj w aktach osobowych!

Oświadczenie pracownika musi zawierać:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę

a) imię i nazwisko

b) numer PESEL, jeżeli go posiada

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę

Ty jako Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (ZUS) możecie wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie to jednak wymaga uzasadnienia.

***

Więcej o obowiązkach zarządu w czasach koronawirusa przeczytasz tutaj>>

Zdjęcie: Fusion Medical Animation

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

Dla wszystkich Członków Zarządów, którzy od rana nerwowo szukają podstawy, aby sprawdzić, czy opublikowane minionej nocy szczegóły ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego będą miały wpływ na prowadzone przez nich firmy.

Czy będą odszkodowania dla firm - koronawirus

Poniżej link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

Zatem, mamy od dziś 14 marca do odwołania następującą sytuację prawną i faktyczną: 

 1. wstrzymane zostało przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. firmy, które handlują: 
 • goglami ochronnymi 
 • kombinezonami typu TYVEK, 
 • maskami typu FFP2/FFP3,
 • maseczkami chirurgicznymi
 • ochraniaczami na buty (obuwie)
 • rękawiczkami lateksowymi
 • rękawiczkami nitrylowymi
 • środkami do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń 

– nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy

 1. zakaz prowadzenia działalności obejmuje firmy które:

– mają jako PKD wpisane 56.10.A czyli prowadzą działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom a więc restauracje, bary 

UWAGA! Usługi powyższe na wynos (np. „diety pudełkowe”) i w transporcie (np. pociągach) mogą być wykonywane.

– mają jako PKD wpisane 90.0 czyli prowadzą działalność twórczą ą wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

– mają jako PKD wpisane 82.30.Z czyli organizują targi, wystawy, kongresy, konferencje,

– mają jako PKD wpisane 93.0 czyli np. prowadzą klubów, w tym kluby taneczne i kluby nocne, baseny, siłownie, kluby fitness, 

– mają jako PKD wpisane 59.14.Z czyli kina,

– mają jako PKD wpisane 56.30 czyli konsumpcja i podawanie napojów 

– mają jako PKD wpisane 55.20 czyli prowadzą obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

– mają sklepy np. w galeriach powyżej 2000 m2 jeśli przeważająca ich działalność polega na handlu: 

 • wyrobami tekstylnymi,
 • wyrobami odzieżowymi,
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 • meblami i sprzętem oświetleniowym,
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Co z pracownikami?

Zakazy i ograniczenia w słusznej sprawie bezpieczeństwa nas wszystkich to jedno.

Inną rzeczą jest, co teraz z pracownikami tych firm?  Jakie wynagrodzenie im wypłacić? 

Czy jak firma będzie zamknięta, to można dać im coś innego do zrobienia? 

albo…

Czy pracownik, aby zachować prawo do wynagrodzenia musi jakoś konkretnie się zachowywać czy też może przebywać w domu, wyłączyć telefon i być off-line?

I najważniejsze! 

Co ze stratami firmy, którą zarządzasz?

Wiele rozwiązań podawałam w ostatnim tygodniu, zatem zapraszam do lektury. Jeśli zarządzasz firmą, którą dotknęły ograniczenia polecam Ci szczególnie teraz:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl