fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Wzory dokumentów dla Ciebie

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla Zarządów i HR

Monika Drab27 października 2021Komentarze (0)

Ustawa tuż tuż! Ochrona sygnalistów stała się faktem.

Dlatego rodzą się pytania o ochronę sygnalistów:

Którzy pracodawcy będą mieli obowiązek ustalić wewnętrzne kanały zgłoszeń nieprawidłowości dla ochrony sygnalistów?

Od kiedy pracodawcy zostaną objęci nowymi przepisami?

Jakie rodzaje naruszeń podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy?

Co zawrzeć w regulaminie zgłoszeń?

Co grozi za naruszenie nowych obowiązków w zakresie ochrony sygnalistów?

Kto w pierwszej kolejności zobowiązany do ochrony sygnalistów?

Projekt ustawy przewiduje objęcie pracodawców nowymi obowiązkami w dwóch etapach:

 1. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników i pracodawcy z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników – 14 dni od ogłoszenia ustawy.
 2. Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników – od 17 grudnia 2023 r.

Czyli od kiedy ochrona sygalistów?

W projekcie ustawy nie wskazano konkretnego terminu w którym mają być gotowi przedsiębiorcy objęci pierwszym etapem.

Wskazano jedynie, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że od tej chwili obowiązki muszą być realizowane.

Jeśli więc firma nie podejmie się wdrożenia z wyprzedzeniem, to może mieć później mało czasu albo nawet nie zdąży.

Sygnalista, czyli kto?

Ochrona przewidziana ustawą obejmuje osobę dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa w zakresie jednej z dziedzin prawa wymienionych w ustawie, którą to informację uzyskała w kontekście związanym z pracą, działająca w dobrej wierze.

Ustawa wymienia osoby, które mogą dokonać zgłoszenia, z tym że jest to katalog otwarty. Wskazuje się, że zgłaszającym może być:

 • pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał !,
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorca,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • członek organu osoby prawnej,
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażysta.

O czym sygnalista będzie mógł zawiadomić?

Sygnalista będzie podlegał ochronie, jeśli dokona zgłoszenia naruszenia w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w firmie innych naruszeń, w tym dotyczących obowiązujących u tego pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Procedura zgłoszeń sygnalistów must have

Firma musi mieć procedurę, czyli regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

W Regulaminie uregulować trzeba całą masę spraw, w szczególności:

 • podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń;
 • sposoby przekazywania zgłoszeń;
 • informację, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych;
 • niezależny organizacyjnie podmiot, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym,
 • obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 • obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważniony podmiot,
 • działania następcze podejmowane przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 • maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
 • zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Zapamiętaj!

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych musisz skonsultować z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Trzeba o tym pamiętać ustalając harmonogram wdrożenia i przewidzieć w nim odpowiedni czas na dochowanie tej procedury!

Regulamin, skonsultowany we wskazanym wyżej trybie, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, a pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

Co jak nie wprowadzisz odpowiednich procedur?

Grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 podlegać będzie ten, kto:

 • utrudnia dokonanie zgłoszenia,
 • podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza przepisy ustawy.

Zatem, w interesie zarządów jest, aby zapewnić wewnętrzny kanał zgłoszeń i zagwarantować jego zgodność z ustawą. W innym wypadku członkowie zarządu i osoby odpowiedzialne w firmie narażają się na odpowiedzialność karną.

Co proponuję w zakresie ochrony sygnalistów:

👉 Zorganizuj szkolenie wewnętrzne w firmie:

👉 „OCHRONA SYGNALISTÓW. PRZYGOTUJ FIRMĘ NA ZMIANY”

i wyjdź z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów w garści!

Pozyskaj szczegóły, napisz: sekretariat@dja-legal.pl

Zapraszam Cię też do lektury jednego z najpopularniejszych wpisów na moim blogu:

Trzy historie Prezesów – trzy morały

 

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M.D. LEGAL SOLUTIONS w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: