fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Pełnomocnictwa w spółce cz. 2. Odpowiedzialność pełnomocnika w pytaniach i odpowiedziach

Monika Drab23 sierpnia 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku,

Zarządzając spółką, zdarza się, że udzielasz licznych pełnomocnictw licząc, że to pracownicy – pełnomocnicy będą ponosić odpowiedzialność, na przykład za zawarte umowy.

Pełnomocnitwa w spółkachMusisz jednak pamiętać, że pełnomocnik działa w imieniu reprezentowanej spółki i na jej rzecz. Oznacza to, że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach jego umocowania wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla spółki.

Odpowiedzialność prawną i finansową za czynności podjęte przez pełnomocnika ponosi reprezentowana przez niego spółka.

Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym wobec urzędów) za czynności dokonane w imieniu spółki. Pełnomocnik będzie odpowiadać wobec osób trzecich dopiero wtedy, gdy działa bez umocowania lub przekroczy granice umocowania.

Dlatego tak istotna jest treść pełnomocnictwa, o czym pisałam w poście Pełnomocnictwa w spółce cz. 1.

Jeżeli bowiem tylko pracownik – pełnomocnik będzie w stanie wykazać brak winy i działanie w ramach nieprecyzyjnego (zazwyczaj) pełnomocnictwa to nie odpowie za szkodę, która powstała na skutek dokonanej czynności.

Ostatecznie ta odpowiedzialność może spaść na Zarząd – za brak należytej staranności w zakresie upełnomocniania do działania w imieniu spółki.

Odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki 

 • Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wobec spółki w ramach łączącego pełnomocnika i spółkę stosunku prawnego.
 • Jeśli pełnomocnik w wyniku nierzetelnego działania zawinionego spowodował, że spółka poniosła stratę, wówczas pełnomocnik odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę.

I teraz coś, o czym często dyskutuję z moimi Uczestnikami podczas szkoleń.

A mianowicie czy pełnomocnik będący pracownikiem powinni otrzymywać jakieś dodatkowe wynagrodzenie?

Otóż, przyznać należy, że bardzo często w firmach pracownicy wykonują zadania właściwe dla swojego stanowiska a jednocześnie są pełnomocnikami spółki (czyli wykonują za nas [Zarząd] jakieś czynności) i z tytułu udzielonego pełnomocnictwa podnoszą – jakby nie było – odpowiedzialność w granicach treści tego pełnomocnictwa.

A zatem gdyby uwzględnić zasadę „tyle wynagrodzenia, ile odpowiedzialności” to niewątpliwie jest to argument za jakimś dodatkowym elementem wynagrodzenia dla pełnomocników.

Członek zarządu pełnomocnikiem spółki

Na szkoleniach Akademii Stosowania Prawa pada też pytanie:

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki kapitałowej?

Moja odpowiedź brzmi: TAK.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 17/14:

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

Prezes zarządu także może być pełnomocnikiem spółki. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r. IV CSK 416/09:

Właściwie reprezentowana spółka może udzielić pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej osobie, która pełni funkcję prezesa zarządu.

Ale czy członek rady nadzorczej może być
pełnomocnikiem spółki kapitałowej?

Moja odpowiedź brzmi: NIE.

Co do zasady rada nadzorcza nie powinna reprezentować spółki wobec osób trzecich. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi rady byłoby zatem sprzeczne z tą zasadą.

Ponadto biorąc pod uwagę to, że prokurent nie może być członkiem rady nadzorczej, a prokura to rodzaj pełnomocnictwa, uzasadniony jest wniosek, że udzielenie także innego rodzaju pełnomocnictwa członkowi rady nadzorczej nie jest dopuszczalne. W przeciwnym razie dochodziłoby do zamazania rozdziału funkcji zarządczych i nadzorczych.

Członkowie rady nadzorczej oceniając działania członków zarządu, rozliczaliby zarząd też z czynności dokonanych przez ustanowionych przez niego pełnomocników. Byliby więc poniekąd sędziami we własnych sprawach.

Pełnomocnictwa to jeden ze sposobów zlecenia za zarząd czynności. Inny sposobem jest ustanowienie prokurentów.

Błędów w tym zakresie  w spółkach jest co nie miara. Główny problem: zarząd powołuje prokurentów i czasami oni mogą w spółkach więcej niż sam zarząd. Jak to się dzieje? Prosto. Zarząd w umowie spółki czy statucie ma określone ograniczenia ale tych ograniczeń nie przenosi na prokurentów, bo nie rozumie czasami kim są owi prokurenci oraz, że można z nim zawrzeć umowę i ustalić co mogą konkretnie robić a co nie. Zatem, zachęcam za cenę karnetu narciarskiego skorzystaj z przygotowanego przeze mnie wzoru.

Autorska umowa z prokurentem w spółce

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M.D. LEGAL SOLUTIONS w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: