fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Jak wypowiedzieć amatorski zakaz konkurencji prezesa Orlenu w 60 sekund?

Jeśli jesteś członkiem zarządu, dyrektorem czy po prostu menedżerem i negocjujesz swoje zatrudnienie w spółce to pamiętaj NIGDY nie podpisuj takiego kontraktu, jaki podpisał prezes zarządu Orlen S.A. Daniel Obajtek.

Dlaczego?

Bo w bardzo prosty sposób będzie można pozbawiać Cię odszkodowania z zakazu konkurencji.

Do napisania tego wpisu zainspirował mnie artykuł dziennikarki money.pl Pani Katarzyny Bartman zatytułowany „Bajeczna odprawa Daniela Obajtka. Ale prezes Orlenu może jej nie dostać”

W swej publikacji Pani Katarzyna prezentuje „Złote parasole w Orlenie”. Należy do nich m.in. odszkodowanie z zakazu konkurencji w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia.

Autorka publikacji zastanawia się, czy spółka będzie musiała je wypłacić.

Powołuje się na dokument „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”.

Jest w nim napisane m.in. że odprawy i odszkodowania nie należą się członkom zarządów państwowych spółek którzy:

  • popełnili pospolite przestępstwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
  • działali świadomie na szkodę spółki lub
  • podejmowali decyzje bez zgody rady nadzorczej.

Ale czy rzeczywiście pozbawienie bajecznego odszkodowania za zakaz konkurencji wymaga aż prawomocnego wyroku Sądu czy wykazania działania na szkodę spółki?

To mogłoby przecież bardzo długo trwać!

zakaz konkurencji

Bajeczne odszkodowanie Daniela Obajtka z zakazu konkurencji łatwe do wypowiedzenia?

Zobacz jaki błąd popełnił prezes Orlenu podpisując swój zakaz konkurencji

Musisz wiedzieć, że „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” to nie akt prawny, a takie wytyczne.

W 2017 r. podpisała je ówczesna premier rządu Beata Szydło, w 2022 r. aktualizacji dokonał p. Mateusz Morawiecki. Załącznikiem do nich  jest tzw. wzorcowa umowa o świadczenie usług zarządzania. Rekomendowano, aby była zawierana z członkami zarządu spółek Skarbu Państwa.

Czytaj dalej >>>

Mobbing w pracy – jak przeciwdziałać? Kto odpowiada?

Pracownik może pozwać firmę o mobbing nie płacąc opłaty sądowej!

Od 28 września 2023 r. każdy pracownik, który pozwie firmę o mobbing czy np. nierówne traktowanie w wynagrodzeniu nie będzie musiał wpłacać opłaty sądowej od takiego pozwu!

Co to oznacza dla firm?

Zmiana przepisów może spowodować, że nie będzie ograniczeń w szacowaniu kwoty roszczenia, szczególnie w sprawach o mobbing, dyskryminację czy molestowanie.

Już teraz pozwy w takich sprawach są wielotysięczne, ale często pracowników powstrzymywał fakt, że jeśli wnosili o kwotę większą niż 50.000 złotych, to musieli wpłacić opłatę sądową 5 %.

Zatem, często odpuszczali, bo nie chcieli ryzykować.

Teraz pracownik może wycenić swoje roszczenie przy mobbingu zarówno o odszkodowanie, jak i o zadośćuczynienie na odpowiednio wysokie kwoty i nie musi się obawiać, że „inwestycja w proces” okaże się kosztowna.

Mobbing w pracy

Firmy muszą utworzyć rezerwy finansowe

Jeśli pracownik pozwie firmę o konkretną kwotę, która nie będzie odpowiadała trzymiesięcznemu wynagrodzeniu tylko będą to setki tysięcy złotych, to pozwani przedsiębiorcy będą musieli utworzyć rezerwę finansową odpowiadającą kwocie pozwu.

Dla firm taka zmiana rodzi konieczność przyjrzenia się zagadnieniu mobbingu i ewentualnej dyskryminacji płacowej. Wiadomym jest bowiem, że nie wszystkie firmy mają procedury anymobbingowe i szkolą cykliczne kadrę kierowniczą z antymobbingu.

Tymczasem pierwszy paragraf przepisu dotyczącego mobbingu nakłada właśnie na pracodawcę (zarząd) obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w firmie.

Zatem nie wystarczy to, że zarząd sam nie mobbinguje. Zarząd musi podjąć określone działania, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo mobbingowania przez np. przełożonych. Nie może pozostać bierny. Zarząd, który nic nie robi w kwestii zabezpieczenia firmy przed niebotycznymi odszkodowaniami, sam naraża się na odpowiedzialności wobec firmy (wspólników, akcjonariuszy).

Warto pamiętać, że przegrane procesy o mobbing czy nierówne traktowanie pracowników, które najczęściej w firmach dotyczy wynagrodzeń nie pozostaje obojętne z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki.

Członek zarządu bowiem odpowiada – zgodnie k.s.h – za działania i zaniechania sprzeczne z prawem, czyli także kodeksem pracy.

ZAMÓW SZKOLENIE Z ANTYMOBBINGU DLA SWOJEJ FIRMY  

Mobbing w pracy to niechlubne zachowanie managerów.

Jednak z obserwacji wiem, że mobberzy są często „ulubieńcami” członków zarządu ponieważ realizują cele, założone budżety.

Czytaj dalej >>>

Jedna z największych nowelizacji Kodeksu pracy zburzyła dotychczasowe przekonania i przyzwyczajenia w firmach.

Od pracy zdalnej przez kontrolę na obecności np. amfetaminy po rewolucyjne zmiany w umowach na okres próbny, po nowe rodzaje dni wolnych, urlopy a także zasady wypowiadania umów!

Mnóstwo nowych wzorów dokumentów do przygotowania w firmach.

Zostały też dodane nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym za które odpowiada pracodawca (zarząd) lub osoby działające w imieniu pracodawcy (np. Dyrektor HR jako pełnomocnik). Odpowiedzialność jest indywidualna i kary grzywny płatne są „z kieszeni” osoby naruszającej. Zatem, tym bardziej ważne, aby poznać zmiany w kodeksie pracy 2023.

Mam dla Państwa jako Członków Zarządów propozycję:

Zorganizujcie szkolenie zamknięte dla swoich działów kadr:

“Prawo pracy szkolenie + Nowelizacje (m.in. WORK LIFE BALANCE) oraz Wzory dokumentów”

Dlaczego?

Ponieważ to SZKOLENIE ZE WSZYSTKICH KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM PRACY

zmiany w kodeksie pracy 2023

***

UWAGA: Zamiast czytać, możesz słuchać w moim podkaście:

***

Nowelizacja wprowadza bowiem zasady i instytucje nieznane dotąd prawu pracy. Bez znajomości zmian w kodeksie pracy 2023 i ich praktycznego wymiaru nie jest możliwe zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji.

Dlatego celem naszego autorskiego szkolenia jest także poszerzenie horyzontów przez osoby zaangażowane w procesy rozwoju zasobów ludzkich w firmach.

zmiany w kodeksie pracy 2023

Poniżej przedstawiam niektóre z kluczowych zmian w kodeksie pracy 2023:

Czytaj dalej >>>

Rezygnacja z funkcji członka zarządu czasami przypomina scenę z filmu Titanic.

Kiedy to kapitan słynnego transatlantyku popędzając pasażerów, aby szybciej wchodzili do szalup wykrzykiwał „Ratujcie się! ja zostaję, bo kapitan opuszcza statek jako ostatni”.

Rzeczywiście został na statku aż do zatonięcia.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu - odpowiedzialność

Czy wiesz z czego wynika ta reguła, że kapitan opuszcza statek jako ostatni?

Otóż artykuł 61 Kodeksu morskiego mówi, że jeżeli statkowi grozi zagłada, kapitan obowiązany jest w pierwszej kolejności zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi.

Czytaj dalej >>>

W firmie co chwilę ktoś jest na wakacjach, czy mówić w prost: na urlopie pracowniczym. A w okresie letnim, mobilność naszych pracowników jest znacznie większa.

Zanim jednak – Drogi Czytelniku – narzucisz mocne tempo i terminy nowych projektów, proponuję Ci, abyś przejrzał stan wykorzystanych w firmie urlopów za 2022 r. Czy na pewno wszyscy Twoi pracownicy otrzymali w zeszłym roku urlopy w prawidłowej ilości dni?

Prawo pracy nie jest prostą dziedziną i w łatwy sposób można popełnić w tych obliczeniach błąd. Przyjrzyjmy się zatem kwestii urlopów pracowniczych w firmie i Twojej odpowiedzialności za niedopatrzenia w tym zakresie.

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopy

Jako osoby reprezentujące pracodawcę ponosimy odpowiedzialność za ewentualne  wykroczenie  w  tym zakresie do 30.000,00 złotych i  płacimy za taki mandat karny z własnej kieszeni… niestety. 

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w Kodeksie Pracy

Zajrzyjmy do KP. Zgodnie bowiem z art. 282 tego kodeksu:

Czytaj dalej >>>