Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zarządy i HR w obliczu zagrożeń koronawirusem cz. III

Monika Drab-Grotowska04 marca 2020Komentarze (0)

Na bramce – gdzie dotychczas sprawdzano w Twojej firmie trzeźwość pracowników – uwagę przykuwa aktualnie każdy pracownik, który kaszle, ma duszności, gorączkę? To objawy powszechnie uznane za symptomy koronawirusa. Czy możesz w takiej sytuacji skierować pracownika na badania kontrolne?

Zarząd spółki a koronawirus - maseczka na twarzy

Internet pełen jest sprzecznych ze sobą interpretacji. Jedni twierdzą, że jeżeli stan zdrowia pracownika uzasadnia obawę, że jest on zakażony koronawirusem, pracodawca może odmówić dopuszczenia go do pracy i skierować na badania kontrolne a pracownik ma obowiązek wykonać takie badania, ale jednocześnie nie podają podstawy prawnej do takiego działania w przepisach powszechnie obowiązujących. 

O zagrożeniach związanych z koronawirusem pisałam wcześniej: tutaj i tutaj>>

Inni natomiast publikują, że takiego obowiązku nie ma. Zawsze powtarzam: jak ktoś udziela Ci informacji, to zapytaj o podstawę prawną, jeśli nie potrafi jej wskazać, to taka informacja nie powinna być dla Ciebie wiarygodna.

Gdy widzisz „oznaki” koronawirusa u Twojego pracownika

Musisz wiedzieć, że póki co nie ma przepisu, który przewidywałby możliwość kierowania pracownika – bez jego zgody – na badania kontrolne w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe.

Ani przepisy Kodeksu pracy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej [1] nie uprawniają pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy pracownik:

  • jest przeziębiony, kaszle etc. i może zagrażać innym pracownikom,
  • nie wyraża zgody na badanie kontrolne, 
  • nie musi właśnie wykonać kolejnego badania okresowego.

Oczywiście, jeśli pracownik wyrazi zgodę (zadbaj o oświadczenie pisemne!), to możesz skierować go na badania kontrolne. Będzie to bardzo dobra decyzja. Pamiętaj jednak, że zgoda pracownika w tym względzie jest konieczna.  Pobierz wzór oświadczenia i wprowadź go w firmie, którą zarządzasz.

Ja, niżej podpisany [***] będąc pracownikiem spółki [***] z siedzibą w [***] niniejszym oświadczam, że w okresie od dnia [***] do dnia [***] przebywałem/am w ………… (kraj), ……….. (miejscowość) tj. na obszarze zagrożonym koronawirusem (COVID – 19) i wyrażam zgodę na skierowanie mnie przez Pracodawcę na wykonanie badań kontrolnych, podczas których poinformuję lekarza przeprowadzającego badania o powyższym a Pracodawcę o wynikach badania.

………………………………….

data i czytelny podpis 

Kto pokrywa koszty badania

Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań Twój pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeśli wymagany jest przejazd do innej miejscowości pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty tego przejazdu według zasad, które obowiązują przy podróżach służbowych.  Także same badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

Co zmienia się w prawie?

Musisz wiedzieć, że projekt nowej ustawy [2] wprowadza szereg zmian do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Przewiduje m.in.: 

  • obowiązkową hospitalizację dla osób chorych na chorobę zakaźną albo osób o nią podejrzanych, 
  • obowiązkową kwarantannę dla osób zdrowych, które miały styczność z chorymi na choroby zakaźne, 
  • nadzór epidemiologicznemu, na podstawie decyzji organów inspekcji sanitarnej, który nie może trwać dłużej niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

Koronawirus nieobecny…

Na moment pisanie tego artykułu nie zanotowano przypadków zachorowania na koronawirusa w Polsce.  Nie jest on także zarejestrowany w wykazie chorób, które wymuszają obowiązek hospitalizacji. Oczywiście może się wkrótce zmienić. Będziemy Cię o tym informować na bieżąco. 

Póki co pamiętaj! Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika.

Co zatem możesz robić? Zacznij wdrażać strategię zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, która będzie dostosowana do specyfiki firmy, którą zarządzasz. Możesz zlecić jej przygotowanie właśnie nam. Napisze-maila na adres: sekretariat@dja-legal.pl, a my zajmiemy się tematem za Ciebie. 

Co dalej?

Zapraszam Cię na część IV tego cyklu. Dowiesz się z niej jak masz postępować z pracownikami, którzy są obywatelami Chin, Włoch lub innych państw zagrożonych koronawirusem. Do jutra!

[Artykuł przeczytasz TUTAJ>> 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej [1] z dnia 39 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 2067) – Zobacz tutaj>>

[2] Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Zobacz tutaj>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: