fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

TERMINACJA CIĄŻY dziś i wkrótce

Monika Drab26 października 2020Komentarze (0)

Wiem, wiem to blog o odpowiedzialności członków zarządu i tytuł wydaje się nie na temat.

Ale jako kobieta, Polka, matka i radca prawny świadczący pomoc prawną także na rzecz osób zarządzających podmiotami leczniczymi nie mogę pozostawić Was – kobiety, Wasze rodziny i lekarzy bez komentarza nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z powodu ciężkiej wady płodu.

Tym bardziej, że od czwartku 22 października odbieram telefony, e-maile od lekarzy ratujących kobiety i dzieci jeszcze w okresie prenatalnym, a także od wielu innych osób, których temat ten dotyczy osobiście bądź też chcą wiedzieć  – „co teraz?”

Nie będę się odnosić do okoliczności, ani prawdopodobnych przyczyn wydania spornego wyroku. Trybunału Konstytucyjnego, wyroku który wkrótce odbierze kobietom prawo do terminacji ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. 

Otóż, jakbyśmy długo nie protestowali to stan prawny jest taki: 

 • Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym RR nazwanym „Monitor Polski”.

Na dzień dzisiejszy, ten rzeczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje.

Zatem, do momentu publikacji w Monitorze Polskim nic się nie zmienia dla lekarzy i kobiet, które obecnie przygotowują się do  jednej z najtrudniejszych decyzji w życiu. 

Jeszcze przez kilka dni wskazówki, które Wam poniżej przekazuję będą obowiązywać.

Terminacja ciąży

 KIEDY MOŻESZ PRZERWAĆ CIĄŻĘ

Przerwanie ciąży może być wykonane wyłącznie przez lekarza i tylko w trzech, ściśle określonych przypadkach, gdy:

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej, 
 2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Twoja ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

 ILE MASZ CZASU

Masz prawo do przerwania Twojej ciąży, jeśli: 

 • badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wykażą duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, która zagraża jego życiu, a płód nie osiągnął zdolności do samodzielnego życia poza Twoim organizmem
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Twoja ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, a od początku Twojej ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni 

 GDZIE MOŻESZ PRZEPROWADZIĆ ZABIEG 

Ta procedura medyczna może być wykonana wyłącznie w szpitalu. Wyjątkiem jest ciąża, która powstała w wyniku czynu zabronionego – może ona być przerwana w gabinecie lekarskim.

Każdy szpital, który zawarł z NFZ umowę o wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii zobowiązany jest do stosowania procedury przerywania ciąży. 

Jednak pamiętaj, że to w szpitalu, w którym prowadzona jest Twoja ciąża lekarze mają pełną wiedzę o jej przebiegu, o wszystkich Twoich badaniach i powinni przeprowadzić zabieg.

 CO DALEJ 

Jeśli podejmiesz decyzję o przerwaniu ciąży to zgodnie z Zaleceniem Konsultantów Krajowych opieka nad Tobą powinna być kontynuowana:

 • w lokalnym szpitalu ginekologiczno-położniczym,
 • albo ośrodku, w którym prowadzono diagnostykę prenatalną,
 • albo w szpitalu, gdzie była prowadzona Twoja ciąża.

 KIEDY LEKARZ MOŻE ODMÓWIĆ
WYKONANIA ZABIEGU

Nawet jeśli istnieją przesłanki prawne do przerwania Twojej ciąży lekarz może odmówić wydania Ci orzeczenia czy wykonania zabiegu. Może to zrobić tylko wtedy, gdy upłynął ustawowy termin albo gdy powoła się na osobistą klauzulę sumienia. 

W drugim przypadku:

 • lekarz musi dołączyć do Twojej dokumentacji medycznej pisemne uzasadnienie swojej odmowy, 
 • lekarz musi wskazać Ci innego lekarza albo szpital, gdzie wykonanie takiego zabiegu jest realnie możliwe.

Pamiętaj!

Klauzula sumienia przysługuje lekarzom, a nie szpitalom. Przedstawiciel szpitala nie może:
– poinformować Cię tylko ustnie, że wszyscy lekarze powołali się na klauzulę sumienia i odmawiają wykonania zabiegu,
– skierować Cię do innego szpitala bez ustalenia, że wykonanie tam zabiegu będzie realne.

CZYJA ZGODA JEST WYMAGANA 

Przeprowadzenie zabiegu jest możliwe tylko wtedy, gdy szpital otrzyma pisemną zgodę: 

 • Od kobiety, która zdecydowała się na zabieg. 
 • Od ustawowego opiekuna, jeśli zabieg dotyczy osoby małoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej.
 • Zawsze w przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia.
 • Sądu opiekuńczego, w przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia (ma ona prawo do wyrażenia własnej opinii).
 • Kobiety całkowicie ubezwłasnowolnionej, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

KOSZT ZABIEGU 

Zabieg przerwania ciąży w szpitalu, który spełnia warunki ustawowe jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych. 

TAJEMNICA ZABIEGU PRZERWANIA CIĄŻY

Osoby, które wykonują zabieg, są zgodnie z ustawą  obowiązane do zachowania w tajemnicy.  

*****

Ale, gdy wyrok TK zostanie opublikowany odpadnie jedna z przesłanek umożliwiających do tej pory terminację ciąży:

badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Pamiętajcie jednak – Wy Kobiety, Wasi najbliżsi i lekarze, nadal pozostanie inna przesłanka, która brzmi tak: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej.

Nasze prawo nie definiuje „zdrowia kobiety ciężarnej”.

Jednak dla prawa międzynarodowego najistotniejsza jest definicja zdrowia zawarta w preambule Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22.7.1946 r., Dz.U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), zgodnie z którą

zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności.

Nie powinno być zatem wątpliwości, że jeżeli wyniki badań będą wskazywać na to, że ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety, bo urodzenie dziecka bez głowy, nerki czy mózgu doprowadzi do depresji, a niekoniecznie tylko do zakażenia organizmu, czy też innych niebezpiecznych skutków,  to w mojej opinii spełniona będzie przesłanka umożliwiająca kobiecie przerwanie ciąży.

Oczywiście nie jest możliwe wydanie opinii generalnej, bo każdy przypadek – zresztą jak do tej pory – badać i oceniać należy mając na uwadze wszystkie aspekty. 

W prawie niemieckim, które to prawo jest często przywoływane, też nie ma jako przesłanki przerywania ciąży z powodu wad płodu, ale jest przesłanka: gdy ciąża zagraża życiu bądź zdrowiu fizycznemu i psychicznemu matki. Zatem, zobaczcie, nasze prawo po ogłoszeniu wyroku TK będzie jeszcze bardziej „pojemne” w tej przesłance niż prawo niemieckie, bo nie ogranicza się do wskazania o jakie zdrowie chodzi a mowa jest ogólnie o zdrowiu kobiety ciężarnej.

Jak sięgniecie do chociażby Wikipedii, to wyczytacie, że zdrowie obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne a nawet duchowe. Dlatego nie mam wątpliwości, że mając materiał dowodowy dowodzący, że ciąża zagrażać będzie zdrowiu – w szerokim znaczeniu – kobiety ciężarnej będzie ona mogła skorzystać z prawa do przerwania ciąży.

Tą publikacją chcę powiedzieć, że jako kancelaria, która od 20 lat wspiera pro publico bono kobiety w ciężkich dla nich sytuacjach, a także świadczy pomoc prawną dla lekarzy i zarządzających podmiotami leczniczymi, nie pozostawię Was bez wsparcia prawnego w tym temacie i dalej będę pomagać w znalezieniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 

Monika Drab-Grotowska
radca prawny

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: