fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Wzór uchwały: Absolutorium dla członka zarządu, rady nadzorczej

47,00  z Vat

Decyzja o tym czy otrzymasz absolutorium zapada w uchwale. Są różne szkoły jej przygotowywania.

Przygotowałam dla Ciebie poprawny wzór! Dotyczy on spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Pobierz i ciesz się absolutorium udzielonym prawidłowo!

Absolutorium pochodzi z łaciny i oznacza w dosłownym tłumaczeniu zwolnienie, uniewinnienie.

Pomimo tego, że nie znajdziesz definicji absolutorium w Kodeksie spółek handlowych, odnoszą się do niej dwa konkretne artykuły KSH:

  • to artykuł 231 § 2 pkt 3 k.s.h dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • oraz artykuł 395 § 2 pkt 3 dla spółki akcyjnej

Określają one, że:

przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp z o. o. jak i zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co to dla Ciebie oznacza?

Pamiętaj! Absolutorium otrzymujesz indywidualnie. Jest ono udzielane lub też nie osobno każdemu członkowi zarządu i członkowi rady nadzorczej.

Wyobraź sobie, że w danym roku obrotowym pełnisz funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Absolutorium jest oceną tego, czy w tym okresie Twoje działania były zgodne z:

  • z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • z postanowieniami umowy albo statutu spółki,
  • z jej interesem,
  • a także z dobrymi obyczajami.

Decyzja o tym czy otrzymasz skwitowanie zapada w uchwale. Są różne szkoły jej przygotowywania. Zdarza się, że w sprawie absolutorium uchwalana jest jedna wspólna uchwała dla wszystkich członków danego organu. Są tacy, którzy twierdzą, że takie rozwiązanie jest możliwe tylko, gdy:

  • członkowie zarządu lub rady nadzorczej pełnią wspólną kadencję,
  • albo gdy jest na taką formułę zgoda wszystkich obecnych wspólników czy akcjonariuszy.

Stworzyłam dla Ciebie wzór, który rekomenduję!

A jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę w tym temacie – przeczytaj moją publikację:

Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu