Wzór: Umowa z prokurentem

95,00  z Vat

Spółki zazwyczaj nie podpisują umów z prokurentami, prokurenci działają na podstawie samego powołania.

I to nie jest korzystna sytuacja ani dla spółki, ani dla prokurenta.

W efekcie zdarza się tak, że prokurent może więcej niż członkowie zarządu. Jak to możliwe? Możliwe, gdy zakres działania prokurenta na rzecz spółki nie został ograniczony, a członków zarządu tak, np. w umowie lub statucie spółki.

Dobra umowa, w której zostaną ustalone zasady działania przyczyni się do prawidłowego wypełnienia roli prokurenta, zabezpieczy i jego, i spółkę. W cenie karnetu na siłownię, pobierz wzór, który zabezpiecza firmę, którą zarządzasz!

Kup teraz Czytaj dalej