fbpx

Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Pełnomocnictwa w spółce cz. 2. Odpowiedzialność pełnomocnika w pytaniach i odpowiedziach

Monika Drab-Grotowska23 sierpnia 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku,

Zarządzając spółką, zdarza się, że udzielasz licznych pełnomocnictw licząc, że to pracownicy – pełnomocnicy będą ponosić odpowiedzialność, na przykład za zawarte umowy.

Pełnomocnitwa w spółkachMusisz jednak pamiętać, że pełnomocnik działa w imieniu reprezentowanej spółki i na jej rzecz. Oznacza to, że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach jego umocowania wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla spółki.

Odpowiedzialność prawną i finansową za czynności podjęte przez pełnomocnika ponosi reprezentowana przez niego spółka. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym wobec urzędów) za czynności dokonane w imieniu spółki. Pełnomocnik będzie odpowiadać wobec osób trzecich dopiero wtedy, gdy działa bez umocowania lub przekroczy granice umocowania.

Dlatego tak istotna jest treść pełnomocnictwa, o czym pisałam w poście Pełnomocnictwa w spółce cz. 1. Jeżeli bowiem tylko pracownik – pełnomocnik będzie w stanie wykazać brak winy i działanie w ramach nieprecyzyjnego (zazwyczaj) pełnomocnictwa to nie odpowie za szkodę, która powstała na skutek dokonanej czynności. Ostatecznie ta odpowiedzialność może spaść na Zarząd – za brak należytej staranności w zakresie upełnomocniania do działania w imieniu spółki.

Odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki 

  • Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wobec spółki w ramach łączącego pełnomocnika i spółkę stosunku prawnego.
  • Jeśli pełnomocnik w wyniku nierzetelnego działania zawinionego spowodował, że spółka poniosła stratę, wówczas pełnomocnik odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę.

I teraz coś, o czym często dyskutuję z moimi Uczestnikami podczas szkoleń. A mianowicie czy pełnomocnik będący pracownikiem powinni otrzymywać jakieś dodatkowe wynagrodzenie? Otóż, przyznać należy, że bardzo często w firmach pracownicy wykonują zadania właściwe dla swojego stanowiska a jednocześnie są pełnomocnikami spółki (czyli wykonują za nas [Zarząd] jakieś czynności) i z tytułu udzielonego pełnomocnictwa podnoszą – jakby nie było – odpowiedzialność w granicach treści tego pełnomocnictwa.

A zatem gdyby uwzględnić zasadę „tyle wynagrodzenia, ile odpowiedzialności” to niewątpliwie jest to argument za jakimś dodatkowym elementem wynagrodzenia dla pełnomocników.

Członek zarządu pełnomocnikiem spółki

Na szkoleniach Akademii Stosowania Prawa pada też pytanie:

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki kapitałowej?

Moja odpowiedź brzmi: TAK.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 17/14:

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

Prezes zarządu także może być pełnomocnikiem spółki. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r. IV CSK 416/09:

Właściwie reprezentowana spółka może udzielić pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej osobie, która pełni funkcję prezesa zarządu.

Ale czy członek rady nadzorczej może być pełnomocnikiem spółki kapitałowej?

Moja odpowiedź brzmi: NIE.

Co do zasady rada nadzorcza nie powinna reprezentować spółki wobec osób trzecich. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi rady byłoby zatem sprzeczne z tą zasadą.

Ponadto biorąc pod uwagę to, że prokurent nie może być członkiem rady nadzorczej, a prokura to rodzaj pełnomocnictwa, uzasadniony jest wniosek, że udzielenie także innego rodzaju pełnomocnictwa członkowi rady nadzorczej nie jest dopuszczalne. W przeciwnym razie dochodziłoby do zamazania rozdziału funkcji zarządczych i nadzorczych.

Członkowie rady nadzorczej oceniając działania członków zarządu, rozliczaliby zarząd też z czynności dokonanych przez ustanowionych przez niego pełnomocników. Byliby więc poniekąd sędziami we własnych sprawach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: