Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie pracownika z urlopu a odpowiedzialność Zarządu

Monika Drab-Grotowska20 sierpnia 2018Komentarze (0)

Odwołanie pracownika z urlopu

Przychodzi pani Dyrektor finansowa do Prezesa i mówi:

– Panie Prezesie mamy kontrolę z PIP-u, pani kadrowa na urlopie. Musimy ją odwołać bo nie ma kto zająć się panią z PIP-u, wydać jej dokumentów, udzielić informacji!

Prezes:

– Dobrze, zatem niech wraca, proszę zadzwonić do pani kadrowej i powiedzieć, że urlop weźmie w innym terminie.

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Na temat odwołania pracownika z urlopu napisano już wiele, ale podczas jednego z ostatnich szkoleń dla kadry zarządzającej (zobacz tutaj >>) zadano mi pytanie:

W jakich konkretnie sytuacjach Zarząd może odwołać pracownika zgodnie z prawem. I jeśli się okaże, że nie uczyni tego zgodnie z literą prawa to czy ponosi odpowiedzialność?

Zdarzają się bowiem sytuacje kiedy odwoływany z urlopu pracownik pozywa zarządzaną przez nas firmę np. o odszkodowanie za uporczywe naruszanie praw pracowniczych poprzez powtarzające się odwoływania z urlopów albo „zawracanie głowy” na urlopie przez ciągłe telefony.

Faktycznie, mamy czas wakacji – dla pracowników to okres urlopów. Dla Zarządów nic się nie zmienia☺ – wyniki trzeba robić jak w pozostałych miesiącach roku – a również i najróżniejsze kontrole mogą się zdarzyć.

Jednak – moim zdaniem – kontrola w firmie nie powinna stanowić uzasadnienia do odwołania pracownika z urlopu. Bowiem mieści się ona w granicach ryzyka prowadzenia działalności i nie jest sytuacją NIE DO PRZEWIDZENIA.

Zgodnie z art. 167 §1 Kodeksu pracy:

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu to nie są typowe sytuacje, które mogą się w firmie wydarzyć. Takie jak kontrola, albo konieczność przygotowania dokumentów na radę nadzorczą, czy jakiegoś nagłego raportu np. dla spółki matki albo sprawozdania.

Okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu to na pewno będą różnego rodzaju katastrofy wymagające obecności pracownika, a także okoliczności, które zaliczylibyśmy do tzw. siły wyższej.

Na temat zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego wypowiedział się niedawno Sąd Najwyższy w wyroku    z dnia  23 marca 2017  r., sygn. akt I PK 130/16:

Zobowiązanie pracownika przez pracodawcę do pozostawania w gotowości do pracy czy wymuszanie na nim świadczenia pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne – przez presję psychiczną lub spowodowane wadliwą organizacją pracy powodującą konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych w tym okresie) stanowi zaprzeczenie istoty urlopu wypoczynkowego przeznaczonego na czas niezakłóconego odpoczynku pracownika.

Należy pamiętać, że co innego jest odwołać pracownika z urlopu a co innego przesunąć termin urlopu:

  • Odwołanie pracownia z urlopu – tylko, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć – dość restrykcyjny warunek.
  • Przesunięcie pracownikowi terminu urlopu – gdy wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy – mniej restrykcyjny warunek.

[Pobierz WZÓR ODWOŁANIA PRACOWNIKA Z URLOPU (.pdf)]

Jak odwołać pracownika z urlopu?

Na moment odwołania pracownika z urlopu Zarząd nie ma obowiązku podawania pracownikowi szczegółowego uzasadnienia wezwania do powrotu do pracy.

Wystarczy, że oświadczenie Zarządu o odwołaniu dotrze do pracownika przebywającego na urlopie. Ale jak to zrobić? Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie przychodzi nam z pomocą, gdyż:

  • Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej.
  • Pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest bowiem czasowo z obowiązku świadczenia pracy i pozostaje czasowo poza sferą pracowniczego podporządkowania. Co oczywiste, nie utrzymuje w tym okresie stałego, codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie należy zatem wymagać (…) aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych. Na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy.

[tak: Wyrok  Sądu Najwyższego z z dnia  8 marca 2017  r., sygn. akt II PK 26/16]

Odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie z urlopu

Jeżeli po powrocie do pracy pracownik uważa, że odwołanie z urlopu nie było uzasadnione, może on dochodzić przed sądem ewentualnego odszkodowania od firmy (pracodawcy) za szkodę, którą z tego tytułu poniósł.

Firma ponosi wówczas odpowiedzialność nie tylko za rzeczywiste straty związane ze swym działaniem. Ale także za utracone przez pracownika korzyści np. związane z dodatkową pracą którą chciał wykonywać podczas urlopu.

Pracodawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty, które pracownik poniósł a są one w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu. Chodzi tu o koszty, których by nie poniósł, gdyby nie został odwołany z urlopu, czyli:

  • koszty podróży powrotnej pracownika, jak i członków jego rodziny,
  • ekwiwalent za część kosztów zakwaterowania, które nie zostało wykorzystane,
  • utracone korzyści, które uprawdopodobni pracownik.

Dlatego należy rozważyć czy opłacalna będzie dla firmy decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu który na przykład spędza wakacje w odległych krajach i trzeba będzie zapłacić za bilety dla całej rodziny oraz pokryć koszty straconych wakacji.

O ile ewentualne odszkodowanie zapłaci firma, to odpowiedzialność karna jest już indywidualna i wynika z art. 218 §  1a Kodeksu karnego zgodnie z którym:

Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Może mieć to znaczenia w przypadku chęci ubiegania się przez członków Zarządu o zamówienie publiczne. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo m.in. z art. 218 Kodeksu karnego wyklucza się a ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jak zatem Zarząd powinien się zabezpieczyć?

  1. Kluczowe są zawsze zapisy umowy z pracownikiem. Można ustalić – moim zdaniem – z osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych (strategicznych) że będą informowały o miejscu swojego pobytu podczas urlopu. Właśnie po to, abyśmy jako Zarząd mogli ocenić, czy w przypadku wystąpienia okoliczności, która była nie do przewidzenia jest racjonalne, aby ponieść koszty odwołania danego pracownika z urlopu.
  2. Należy na etapie umowy ustalić także drogę kontaktu w sytuacji jak powyżej.
  3. Odwołanie z urlopu traktować jako absolutną ostateczność. Stosować w sytuacjach wyjątkowych, dbać o wyznaczenie przez kadrę kierowniczą na swoich zastępców na czas urlopów osoby o porównywalnych kompetencjach do nieobecnych.

***

Zapraszam do skorzystania z oferty szkoleń zamkniętych prowadzonych dla kadry zarządzającej http://www.akademiastosowaniaprawa.com.pl/

Zapraszam także do subskrypcji mojego bloga – już wkrótce kolejne wpisy i wzory dokumentów istotne z punktu widzenia zabezpieczanie interesów Zarządu.

***

Poczytaj jeszcze o: Czy podział obowiązków w Zarządzie spółki może Cię uchronić przed odpowiedzialnością?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: