Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopy czyli jak zaoszczędzić 30 tyś zł.

Monika Drab-Grotowska30 sierpnia 2018Komentarze (0)

Odpowiedzialność Zarządu za zaległe urlopyKoniec wakacji zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim powroty naszych pracowników do pracy. Zanim jednak Drogi Czytelniku narzucisz mocne tempo i terminy nowych projektów, proponuję Ci, abyś przejrzał stan wykorzystanych w firmie urlopów za 2017 r.

Jako osoby reprezentujące pracodawcę ponosimy odpowiedzialność za ewentualne  wykroczenie  w  tym zakresie do 30.000,00 złotych i  płacimy za taki mandat karny z własnej kieszeni

Zgodnie bowiem z art. 282 Kodeksu pracy:

§  1.  Kto, wbrew obowiązkowi:

(…)

2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jest jednak pewna furtka :

Podmiotem wykroczenia z art. 282 § 2 Kodeksu pracy może być kierownik zakładu pracy lub główny księgowy lub każdy inny pracownik, który został upoważniony w tym zakresie do działania w imieniu zakładu pracy.

Tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia  3 lutego 2003  r., sygn. akt III KK 388/02

Zobacz: artykuł o pełnomocnictwach >> 

Kiedy powstaje urlop zaległy?

Odp.: Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym. Przepisy dopuszczają udzielenie pracownikowi urlopu w terminie późniejszym, ale zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ostateczny termin udzielenia urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok to 30 września roku następnego.

Kiedy najpóźniej pracownik może rozpocząć urlop zaległy?

Odp: Wystarczy, że dzień 30 września będzie pierwszym dniem udzielonego urlopu, czyli urlop zaległy nie musi w całym swoim wymiarze „zmieścić” się do końca września następnego roku kalendarzowego.

Urlopem nie można handlować 

Nawet, gdy mamy w firmie “pracusiów” którym na urlopy nie śpieszno i woleliby ustalić z nami ekwiwaleny pieniężny za urlop zaległy, to w żadnym razie nie wolno przystać na taką propozycję. Ekwiwalent pieniężny przysługuje jedynie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Możemy zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu

Jeżeli nie jest możliwe porozumienie z pracownikiem co do terminu urlopu, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (tak: wyrok SN z 25 stycznia 2005 roku, sygn. akt I PK 124/05).

Jak to uczynić? Należy doręczyć pracownikowi pismo o następującej treści:

Mając na uwadze przepis art. 168 Kodeksu pracy i konieczność udzielenia urlopu wypoczynkowego za 2017 rok do dnia 30 września 2018 r., jak również niemożność osiagnięcia porozumienia z Panią/Panem co do terminu urlopu, niniejszym wysyłam Panią/Pana na urlop w wymiarze [***] dni w terminie od dnia [***] do dnia [***].

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: