Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nadgodziny dla PO pracownika zarządzającego. Uwaga z nadawaniem takich funkcji!

Monika Drab-Grotowska30 stycznia 2019Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, 

Dziś słów kilka o tzw. PO czyli pracowniku „pełniącym obowiązki” pracownika zarządzającego. Czy wiesz, że nie jest pracownikiem zarządzającym?

Otóż:

Pracownik, któremu zostało powierzone „pełnienie obowiązków” na stanowisku pracownika zarządzającego ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na ogólnych zasadach oraz nie może mieć naruszanego odpoczynków dobowych i tygodniowych, w innych okolicznościach niż „awaryjne”.

Zgodnie z art. 1514 § 1 Kodeksu pracy, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy (oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych) wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 

Nadgodziny dla PO pracownika zarządzającego

Ponadto, w myśl art. 132 § 1 oraz art. 133 § 1 Kodeksu pracy pracownikom przysługuje w każdej dobie  – co najmniej 11-godzinny oraz w każdym tygodniu co najmniej 35 – godzinny, nieprzerwany odpoczynek.  Odpoczynki te nie przysługują jednak, zgodnie z art. 131 § 2 pkt 1 i art. 133 § 2 Kodeksu pracy, pracownikom zarządzającym, a co za tym idzie, na zasadach określonych w tych przepisach mogą być skracane.

Poczytaj o: Dokumentacja pracownicza – papierowa czy elektroniczna.

Z powyższego zatem wynika, iż pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia za ewentualnie wykonywaną pracę nadliczbową oraz nie mają prawa do nieprzerwanych odpoczynków dobowych lub tygodniowych, w sytuacjach, gdy występują okoliczności, które wymagają ich naruszenia.

Kto jednak jest pracownikiem zarządzającym, komu nie służą powyższe uprawnienia? Odpowiedź daje nam art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, w myśl którego, pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są:

  • pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy (np. dyrektor podmiotu leczniczego) i ich zastępcy (np. zastępca dyrektora podmiotu leczniczego),
  • pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (np. członkowie zarządu) oraz 
  • główni księgowi.

Jeśli zatem, powyższe osoby wykonują pracę w nadgodzinach to nie mają prawa do żadnej formy rekompensaty z tego tytułu oraz jeśli występuje konieczność wykonywania pracy z naruszeniem odpoczynku dobowego lub tygodniowego, to takie odpoczynki mogą być skrócone (w przypadku odpoczynku tygodniowego nie więcej niż do 24 godzin).

Warto jednak pamiętać, iż pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie jest pracownik „pełniący obowiązki” takiego pracownika. Na takim stanowisku stanął również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. I PK 302/16), który stwierdził, że:

„Powierzenie pełnienia obowiązków nie jest w żadnym razie obsadzeniem stanowiska pracy do którego przypisane są dane obowiązki. Całkowicie nieuzasadnionym jest odnoszenie do pracowników „pełniących obowiązki” regulacji prawnych dotyczących pracowników zajmujących dane stanowisko pracy […]”.  

Jeśli zatem pracownik „pełniący obowiązki” pracownika zarządzającego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, to ma prawo do rekompensaty za te nadgodziny na takich zasadach jak inni pracownicy – czyli do wynagrodzenia oraz dodatku z tego tytułu  lub czasu wolnego.

Poczytaj o: Jak wypłacać wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 roku.

Ponadto, odpoczynek dobowy i tygodniowy tego pracownika może być skracany, co do zasady, jedynie w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usuwania awarii (oraz w przypadku odpoczynku tygodniowego – w razie zmiany pory wykonywania pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy – co niezwykle rzadko w praktyce się zdarza u takich pracowników), nie zaś w innych, nawet szczególnie uzasadnionych okolicznościach, tak jak jest to możliwe w odniesieniu do pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Zatem, czy „PO” opłaca się ustalać w firmach?  Nie! Są inne możliwości …

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: