fbpx

Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Jak płacić wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r. – zmiana formy wypłaty wynagrodzenia

Monika Drab-Grotowska29 listopada 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, od 1 stycznia 2019 r. zmieni się wiele zagadnień dotyczących spraw pracowniczych  – zaglądaj na mojego bloga i bądź na bieżąco! 

Dziś opowiem Ci jak prawidłowo, po 1 stycznia 2019 r., zapłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę.

Otóż, od 1 stycznia 2019 r. prawną zasadą staje się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika. I choć taka była dotychczas powszechna praktyka, pracodawcy muszą pamiętać o kilku obowiązkach związanych z wprowadzeniem tej nowej regulacji prawnej.

zmiana formy wypłaty wynagrodzeniaOd wielu lat, prawną regułą – co do formy wypłaty wynagrodzenia – jest art. 86 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym  obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Zasadą płynącą z powszechnie obowiązujących przepisów jest zatem, wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika, a dopiero gdyby pracownik wyraził na to pisemną zgodę lub pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi zapisałby taką regulację w układzie zbiorowym pracy – wynagrodzenie może być płacone na konto bankowe pracownika.

Wypłata wynagrodzenia przelewem, aby była prawnie dopuszczalna – wymaga zatem od pracownika i pracodawcy podjęcia dodatkowych czynności – albo złożenia przez pracownika odpowiedniego pisemnego wniosku, albo negocjacji ze związkami zawodowymi uwieńczonych zapisem o takiej formie płatności pensji pracowniczych.

Praktyka zaś od wielu lat jest zupełnie odwrotna – co do zasady wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy pracownika, a rzadko zdarza się, żeby pracownicy wynagrodzenie otrzymywali do rąk własnych. Aby iść zatem z biegiem czasu i dostosować przepisy w tym zakresie do zmieniających się okoliczności i potrzeb rynku, od 1 stycznia 2019 r., została wprowadzona zmiana do Kodeksu pracy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 Kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zasadą zatem, od nowego roku, staje się to, co jest stałą od wielu lat praktyką – wynagrodzenia wypłaca się na rachunki bankowe pracowników, a jedynie w przypadku, gdyby któryś z nich złożył wniosek (w formie elektronicznej lub pisemnej) – wypłaty dokonuje się do jego rąk własnych.

W związku z wejściem nowych prawnych zasad wypłaty wynagrodzenia pracodawca nie ma żadnego obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników, wobec których wypłata wynagrodzenia dokonywana była w formie przelewu na rachunek bankowy. Dla tych pracowników nic się bowiem w tej materii faktycznie nie zmienia. 

Inaczej jest jednak z pracownikami , którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych – taki sposób wypłaty pensji od 1 stycznia 2019 r. choć jest prawnie możliwy, to wymaga złożenia przez tych pracowników wniosków o kontynuowanie wypłaty wynagrodzenia w takim trybie. Z tego powodu, pracodawca – Zarząd, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowej regulacji (czyli do 21 stycznia 2019 r.), ma obowiązek poinformować – w sposób przyjęty w firmie – pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę (jeśli chcieliby przejść na taką formę rozliczenia z pracodawcą) albo 
  • złożenia – w formie elektronicznej lub pisemnej – wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych,

Podanie przez pracownika numeru rachunku lub złożenie wniosku o dalsze wypłacanie wynagrodzenia w formie przelewu powinno być dokonane przez pracownika w terminie 7 dni od otrzymania w/w informacji.

Dodatkowo zmiana reguł dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzenia, a także fakt, iż zasadą staje się wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika, ma wpływ na sam proces zatrudniania nowych pracowników. 

Pracodawca wobec osób podejmujących zatrudnienie w firmie  ma prawo żądania numeru rachunku płatniczego, na który będzie przelewane wynagrodzenie pracownika, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 221 § 2 pkt 3 w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2019 r.). 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: