Monika Drab-Grotowska

radca prawny

Jestem partnerem w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska, Achler reprezentuję strony w postępowaniach sądowych, specjalizuję się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ceny prądu a powinność Zarządu. Zabezpiecz swoją firmę przed wzrostem cen energii! Zostały Ci tylko 3 dni!

Monika Drab-Grotowska24 lipca 2019Komentarze (0)

Ceny prądu a powinność Zarządu - żarówka i kalkulatorJako Członek Zarządu jesteś zobowiązana/y do dbania o dobro firmy, do racjonalnego zarządzania jej majątkiem, do rządzenia sprawiedliwego i oszczędnego 🙂 

W zarządzaniu spółką należy wykazać się należytą starannością i to przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności! Pisałam o tym już w artykule dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za dochowanie należytej staranności.

Właśnie masz taką okazję! Co możesz zrobić ? A raczej co powinno się zrobić? 

  • Złożyć stosowny wniosek, aby cena energii dla Twojej firmy nie wzrosła. Pamiętasz o tym ?

Jeśli nie, czytaj dalej. Jeśli tak, zapraszam na inne publikacje na moi blogu.

Zostały tylko 3 dni!

***

Ustawa z 28 grudnia 2018 roku [1] i jej aktualizacja z 29 czerwca b.r. wskazuje, że odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami, czyli zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro lub małymi przedsiębiorcami, czyli zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a nich roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
  • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

– mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku!

Słowo „mogą” jest w tym wypadku kluczowe. Mogą, ale nie muszą…a firmy energetyczne z oczywistych względów nie prowadzą w tym zakresie szeroko zakrojonej kampanii bilboardowej. 

Wszystkie lampki awaryjne już się palą

Za parę dni ta szansa na utrzymanie dotychczasowych cen prądu przepadnie, a za znaczny wzrost kosztów energii przedsiębiorcy będą mogli obwinić tylko siebie. 

Jesteś w grupie wymienionych podmiotów? Aby skorzystać z tego uprawnienia musisz złożyć specjalne oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Termin złożenia tego wniosku upływa 27 lipca 2019 roku, a o dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do poszczególnych sprzedawców. 

Duży (nie)może więcej? 

Pozostałym odbiorcom ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Mogą się o nią ubiegać: 

  • średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
  • duzi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

Pomoc przyjmie formę dopłaty do każdej zakupionej w II półroczu 2019 roku kilowatogodziny. Istnieje jednak jedno ważne „ale” – wysokość wsparcia może wynosić maksymalnie 200 tys. euro w ciągu trzech lat kalendarzowych.

Aby uzyskać przedmiotową pomoc przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę dofinansowania za okres od 1 lipca do  31 grudnia 2019 r do Zarządcy Rozliczeń S.A. Problem polega jednak na tym, że wzór wniosku nie został jeszcze określony.  

Mglista perspektywa rozliczeń

Wniosek póki co „widmo” – średni i duzi przedsiębiorcy będą składali za każdy kwartał kalendarzowy. Będą przy tym musieli:

  • złożyć go poprzez formularz na platformie elektronicznej utworzonej przez Zarządcę Rozliczeń,
  • opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
  • dołączyć do wniosku określone oświadczenie [3], które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego..

Co ciekawe, na ten moment platforma https://www.zrsa.pl/fwrc/ nie ma jeszcze utworzonej właściwej zakładki.

Złożenie wniosku po wyznaczonym na 30 czerwca 2020 roku terminie dyskwalifikuje go. 

Jeśli wniosek zostanie natomiast pozytywnie zweryfikowany  i zatwierdzony przez zarządcę rozliczeń cen – przedsiębiorca –  w ciągu 40 dni od dostarczenia prawidłowo sporządzonego wniosku otrzyma dofinansowanie. Zatwierdzenie wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Zarządca rozliczeń cen w dniu udzielenia pomocy publicznej (= ww. dzień zatwierdzenia wniosku) wydaje i doręcza odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Zatem do dzieła!

***

Przy tej okazji zapraszam Cię do zorganizowania szkolenie wewnętrznego w Twojej firmie z gorącego tematu: 

„Compliance jako narzędzie eliminowania ryzyka prawnego w prowadzonym biznesie” 

– szczegóły tutaj: https://www.akademiastosowaniaprawa.com.pl/compliance

Skorzystaj z załączników:

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

***

Niniejsza publikacja została przygotowana we współpracy z zaprzyjaźnioną kancelarią mec. Rafała Tolwinskiego [link do kancelarii].

***

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej 

[3] Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 691 056 465e-mail: sekretariat@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: